Magazin

DETERGENT LICHID PROF. ALOE
16 mai 2020
DETERGENT LICHID PROF. HAINE NEGRE SI COLORATE
18 mai 2020
Show all

DETERGENT LICHID PROF. HAINE DELICATE SI LANA

28,00 lei104,00 lei

Detergent pentru haine delicate si lana, activ la temperature joase

MASINA AUTOMATA DE RUFE : se foloseste 10/15 ml de produs pentru 5 Kg de rufe uscate se pune in compartimentul destinat la detergent

Pretul afisat contine valorea flaconului

Golește
SKU: A12 Categorie:

Compozitie: Tensioactivi anionici 15 – 30 %, Tensioactivi amfoteri < 5 %, Sodiu Laurilpolietoxisulfatiazol, Tensioactivi anionici derivaţi din sulf, sare de sodiu, Diethanolamida, B-alanina, N-(2-carboxietil)-N-coco, alkil sare de sodiu, Esenţa, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one

Proprietăți fizice și chimice: Punct de inflamabilitate: neinflamabil.Viteza de evaporare: nu este cazul Inflamabilitate solide/gaze: nu este cazul Limita superioară/inferioară de inflamabilitate sau explozie: nu este cazul Presiunea de vapori: nu este disponibila Densitatea vaporilor: nu este disponibila Densitatea relativă: nu este disponibila Solubilitatea în apă: solubil Solubilitatea în ulei: solubil. pH: 8,32

Măsuri de Securitate: Spălați-vă bine …. după utilizare.Purtați mănuși/ haine de protecție/ Protejați-vă ochii/fața Provoacă iritaţie oculară gravă clătiți foarte bine timp de câteva minute. Scoateți eventualele lentile de contact dacă este ușor de făcut. Continuați să clătiți. Dacă iritația ochilor persistă, consultați unmedic În cazul înghiţirii: NU provocaţi voma. În cazul inhalării: Duceţi accidentatul la aer curat şi ţineţi-l la căldură şi odihnă) toxicitate acută Neclasificat, Pe baza datelor disponibile) coroziunea/iritaţia cutanată Produsul este clasificat: Skin Irrit. 2 H314c) leziuni oculare grave/iritaţii oculare grave Produsul este clasificat: Eye Irrit. 2 H319 Neclasificat pentru pericolele pentru mediu. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.1,2-benzisotiazol-3(2H)-one: Poate provoca o reacţie alergică. A nu sa lasa la indemana copiilor

 

Dimensiune

500 ML, 1000 ML, 2000 ML