Magazin

Detergent profesional pentru rufe – Vanilie
16 mai 2020
Detergent profesional pentru rufe – Fiori di Zagara
16 mai 2020
Show all

Detergent profesional pentru rufe – Mosc Alb

23,00 lei84,00 lei

Detergent profesional pentru rufe, ideal pentru acasa si industria HoReCa;

ACTIV LA 30° – 60° in masina de spalat rufe, se foloseste 20 – 25 ml de detergent profesional lichid pentru fiecare 5 Kg de rufe uscate in compartimentul destinat detergentului.

Golește
SKU: A5 Categorie:

Compozitie: Tensioactivi anionici 15 – 30 %, Tensioactivi amfoteri < 5 %, Sodiu Laurilpolietoxisulfatiazol, Tensioactivi anionici derivaţi din sulf, sare de sodiu, Diethanolamida, B-alanina, N-(2-carboxietil)-N-coco, alkil sare de sodiu, Esenţa, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one

Proprietăți fizice și chimice: Punct de inflamabilitate: neinflamabil.Viteza de evaporare: nu este cazul Inflamabilitate solide/gaze: nu este cazul Limita superioară/inferioară de inflamabilitate sau explozie: nu este cazul Presiunea de vapori: nu este disponibila Densitatea vaporilor: nu este disponibila Densitatea relativă: nu este disponibila Solubilitatea în apă: solubil Solubilitatea în ulei: solubil.   pH: 8,5

Măsuri de Securitate: Spălati bine mainile după utilizare. Purtați mănuși/ haine de protecție/ Protejați-vă ochii/fața Provoacă iritaţie oculară gravă clătiți foarte bine timp de câteva minute. Scoateți eventualele lentile de contact dacă este ușor de făcut. Continuați să clătiți. Dacă iritația ochilor persistă, consultați un medic În cazul înghiţirii: NU provocaţi voma. În cazul inhalării: Duceţi accidentatul la aer curat şi ţineţi-l la căldură şi odihnă.a) toxicitate acută Neclasificat, Pe baza datelor disponibileb) coroziunea/iritaţia cutanată Produsul este clasificat: Skin Irrit. 2 H314c) leziuni oculare grave/iritaţii oculare grave Produsul este clasificat: Eye Irrit. 2 H319Neclasificat pentru pericolele pentru mediu. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.1,2-benzisotiazol-3(2H)-one – poate provoca o reacţie alergică.

Masuri de siguranta: A nu sa lasa la indemana copiilor.

 

Dimensiune

500 ML, 1000 ML, 2000 ML