Magazin

INALBITOR 1 Kg
16 mai 2020
DETERGENT LICHID PROF. FRESCO
16 mai 2020
Show all

SODIU PERCARBONANTE INALBITOR 1 Kg

35,00 lei

Oxigenul este denumirea comerciala a percarbonatului de sodiu pur, este utilizat in principal pentru albirea rufelor in mod natural, pentru igienizarea si eliminarea petelor.  Pecarbonatul este capabil sa va inalbeasca chiar si hainele ingalbenite sau innegrite. Igieniziaza, inalbeste si indeperteaza petele chiar si la temperaturi scazute

ATTENZIE !!! NU ESTE POTRIVIT PENTRU LANA , PIELE SAU HAINE DE MATASA

Pretul contine valorea borcanului

Stoc epuizat

SKU: A25 Categorie:

Compozitie: CE Nr. : 239-707-6Nr. REACH : 01-2119457268-30Nr. CAS : 15630-89-4Puritate : ≥ 93 % [masa]Impurități: Sodiu carbonat ; Nr. REACH : 01-2119485498-19CE Nr. : 207-838-8; Nr. CAS : 497-19-8 Cota de greutate : < 9 % Sodiu metaborat, anhidru ; CE Nr. : 231-891-6; Nr. CAS : 7775-19-1 Cota de greutate : < 3 %

Proprietăți fizice și chimice: Presiunea vaporilor ( 20 °C ) Nu se aplicăDensitate : ( 20 °C ) = 2,09 g/cm3 Densitate vrac: ( 20 °C ) = 1100 kg/m3 Solubilitate în apă : ( 20 °C ) = 140 g/lpH : ca. 10,6 Log Pow ( 20 °C ) -1,57 Prag de miros : Nu sunt date disponibileTemperatura de descompunere : ca. 70 °C

Măsuri de Securitate: Acute Tox. 4 ; H302 – Toxicitate acuta (pe cale orală) :Categoria 4 ; Nociv pentru ingerare. Eye Dam. 1 ; H318 – Leziuni ocular grave/iritații oculare grave. Ox. Sol. 2 ; H272 – Oxidanți solizi : Categoria 2 ; Poate extinde un incendiu Țineți departe de sursele de căldură, suprafețe fierbinți, flăcări deschise sau alte surse de aprindere. Nu fumați. A se păstra / depozita departe de îmbrăcăminte / materiale combustibile. Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / Protejați ochii / fața.

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă ușor de făcut. Continuați să clătiți În caz de incendiu: utilizați apă pentru a stinge incendiul. Eliminați produsul / containerul în conformitate cu reglementările local. A nu se lasa la indemana copiilor