Magazin

Inalbitor pentru Rufe – 1 Kg
16 mai 2020
Detergent profesional pentru rufe – Fresco
16 mai 2020
Show all

Percarbonat de sodiu – Inalbitor Natural Rufe – 1 Kg

35,00 lei

Percarbonat de sodiu pur, ideal pentru a fi utilizat in albirea rufelor in mod natural cat si igienizarea si eliminarea petelor dificile. Pecarbonatul de sodiu poate sa inalbeasca chiar si hainele ingalbenite de-a lungul timpului.

P.S: NU ESTE RECOMANDAT PENTRU TESATURI PRECCUM LANA, PIELE NATURALA MATASE.

 

Stoc epuizat

SKU: A25 Categorie:

Compozitie: CE Nr. : 239-707-6Nr. REACH : 01-2119457268-30Nr. CAS : 15630-89-4Puritate : ≥ 93 % [masa]Impurități: Sodiu carbonat ; Nr. REACH : 01-2119485498-19CE Nr. : 207-838-8; Nr. CAS : 497-19-8 Cota de greutate : < 9 % Sodiu metaborat, anhidru ; CE Nr. : 231-891-6; Nr. CAS : 7775-19-1 Cota de greutate : < 3 %

Proprietăți fizice și chimice: Presiunea vaporilor ( 20 °C ) Nu se aplicăDensitate : ( 20 °C ) = 2,09 g/cm3 Densitate vrac: ( 20 °C ) = 1100 kg/m3 Solubilitate în apă : ( 20 °C ) = 140 g/lpH : ca. 10,6 Log Pow ( 20 °C ) -1,57 Prag de miros : Nu sunt date disponibileTemperatura de descompunere : ca. 70 °C.

Măsuri de Securitate: Acute Tox. 4 ; H302 – Toxicitate acuta (pe cale orală) :Categoria 4 ; Nociv pentru ingerare. Eye Dam. 1 ; H318 – Leziuni ocular grave/iritații oculare grave. Ox. Sol. 2 ; H272 – Oxidanți solizi : Categoria 2 ; Poate extinde un incendiu Țineți departe de sursele de căldură, suprafețe fierbinți, flăcări deschise sau alte surse de aprindere. Nu fumați. A se păstra / depozita departe de îmbrăcăminte / materiale combustibile. Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / Protejați ochii / fața.

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă ușor de făcut. Continuați să clătiți În caz de incendiu: utilizați apă pentru a stinge incendiul. Eliminați produsul / containerul în conformitate cu reglementările local. A nu se lasa la indemana copiilor.