masina-de-spalat-rufe-cu-uscator-lg-f4j6tg0w-8-5-kg-copie-153-7842

REGULAMENT TOMBOLA BIANCOSIMONE
Regulament de participare
Art. 1 Organizatorul
Organizatorul prezentei tombole este SC TECSYSTEM CONSULENZAS S.R.L., persoana juridica romana, avand sediul social in Ungheni Str. Principala 470, Mures, CUI RO30190705, numar de inregistrare la Registrul Comertului J26/935/2014, reprezentată legal prin administrator  Giupponi Giovanni, cetăţean Italian, domiciliat în Arad, Str. Dimitrie Tichindeal nr. 47, identificat cu C.I. seria AV nr. 3290479 emisă de Autoritate Italianala data de 10.10.2014, CNP 7711024310018.

Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii („Regulamentul”).

Art.2 Durata si locul de desfasurare al tombolei

Tombola se desfasoara din 23/07/2020 pana la 24/10/2020, in incinta magazinul Biancosimone, Str. Radnei 298, Arad, si pe situl www.biancosimone.ro

Art.3 Dreptul de participare

Prezenta Tombola este deschisa oricarei persoane majore cu domiciliul actual in Romania („Participantii”).
Angajatii SC Tecsystem Consulenza SRL , precum si parintii, copiii, sotii sau sotiile acestora nu au dreptul de a participa la prezenta Tombola.

Art.4 Regulament oficial al Tombolei

Regulamentul oficial al Tombolei este disponibil oricarei persoane, in mod gratuit, pe intreaga durata a Tombolei, prin accesarea paginii www.biancosimone.ro
Prin participarea la aceasta Tombola se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa fie facute publice pe pagina www.biancosimone.ro, cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

Art.5 Mecanismul de desfasurare al Tombolei

Pentru a participa la Tombola, fiecare participant va trebui sa achizitionaese produse in valorea de minim 150 de Ron in magazinul situat in Arad, Str. Radnei 298, in incinta complexul Remarkt, si de 250 de Ron in intermediu achizitie on line la situl www.biancosimone.ro

Art.6 Desemnarea castigatorului

Desemnarea castigatorilor va avea loc prin tragere la sorti  in ziua de 24 octobrie 2020.

Extragerea va fi filmata.
La aceasta tragere la sorti vor intra toti participantii valizi inscrisi conform regulamentului.
Conform dispozitiilor legale in vigoare, organizatorul va face publice numele castigatorului si castigul acordat pe pagina de facebook si pe site-ul www.biancosimone.ro, in zilele in care se efectueaza extragerile. De asemenea, castigatorii tombolei vor fi anuntati prin telefon, in ziua organizarii extragerilor.

Art.7 Premiile si acordarea acestora
7.1 Premiile
In cadrul prezentei Tombole, vor fi acordat urmatoarele premiul:
Masina de spalat automata

7.2 Intrarea in posesia premiului
Castigatorul va ridica personal premiu din magazinul Biancosimone din Arad, Str. Radnei 298, in maxim 72 de ore de la primirea telefonul prin care este anuntat castigator. Premiul poate fi expediat cu curier contracost.

Art.8 Conditii de validare

Pentru ca participarea sa fie valida, participantii trebuie sa urmeze pasii ceruti prin regulament, care vor fi specificati foarte clar si in postarea  referitoare la Tombola si sa respecte toate conditiile stabilite prin prezentul regulament.

8.1 Conditii de invalidare a castigului
Castigul din prezenta tombola va fi invalidat in cazul in care participantul incalca cerintele de participare. Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida respectivul castigator neapelandu-se la rezerve. Premiul respectiv nu se va mai acorda si va ramane in posesia Organizatorului.

Art.9 Intreruperea Tombolei

Tombola va putea fi intrerupta numai in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dupa anuntarea prealabila a publicului.

Art.10 Prelucrarea datelor personale

Cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), Tecsystem Consulenza SRL are obligaţia de a prelucra în condiţii de siguranţă si numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care Participanții le furnizează despre ei înșiși, un membru al familiei lor ori o altă persoană. Tecsystem Consulenza SRL  prelucrează datele cu caracter personal ale Participanților, colectate direct de la aceștia, prin mijloace manuale. Scopul prelucrării datelor: este inscrierea in Tombola Biancosimone.
Tecsystem Consulenza SRL  ofera o Securitate a datelor cel putin la fel de ridicata cu cele oferite de catre societatea noastra. De asemenea conform obligatiilor legale, Tecsystem Consulenza SRL  poate comunica datele Participanților catre autorităţile publice.

Datele Participanților vor fi stocate in baza de date Tecsystem Consulenza SRL  pe o perioada determinata, 2 ani de la ultima interactiune, conform reglementarilor legislative nationale care incadreaza juridic aceste evenimente. Exceptie va face cazul in care Tombola este oprita inainte de finalizarea ei asa cum este stipulat in Art. 9 de mai sus, ”Intreruperea Tombolei” sau Art. 12 de mai jos ”Forta Majora”.

Art.11 Obligatiile Tecsystem Consulenza SRL  privind datele personale

Participanții beneficiază de dreptul de acces la date, la rectificarea datelor, la ștergerea datelor, la restricționarea prelucrării, la portabilitatea datelor (numai in cazul in care datele sunt prelucrate in mod automat), dreptul la opoziție și dreptul de a nu fi supusi unui proces individual automatizat pe toata perioada colectarii.
Prin acceptarea acestui Regulament de catre participantii la Tombola, Tecsystem Consulenza SRL  se obliga sa respecte toate drepturile specificate mai sus pe toate canalele si bazele de date pe care le gestioneaza, inclusiv pe pagina de Facebook Biancosimone, dar nu poate avea control in ceea ce priveste destainuirea datelor prin aplicatia Facebook, acestea intrand in exclusiv sub incidenta Termenilor si Conditiilor acestei aplicatii.
Datele vor fi copiate de pe aplicatia Facebook Messenger si stocate pe serverul societatii pe toata perioada colectarii. Imediat dupa copierea datelor, mesajul privat al Participanților va fi sters.
Pentru a va exercita drepturile enumerate mai sus, Participanții pot contacta Organizatorul la adresa de e-mail info@biancosimone.ro, iar persoana responsabila cu prelucrarea datelor personale va raspunde in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de 30 de zile.

Totodată, daca raspunsul nu îi va multumi pe Participanți sau acesta nu a venit in maxim 30 de zile, Participanții au posibilitatea, dreptul, de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în București B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, Nr 28-30, Sector 1, cod postal 010336. Datele Participanților vor fi stocate in baza de date Darinne Distribution pe o perioada determinata, 2 ani de la ultima interactiune, conform reglementarilor legislative nationale care incadreaza juridic aceste evenimente.

Art.12 Forta majora

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Art.13 Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele jcompetente din Municipiul Arad.
Eventualele reclamatii legate de derularea Tombolei se pot trimite pe adresa de e-mail a Organizatorului, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorului. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Art.14 Alte clauze

Decizia Organizatorului in orice privinta este finala si aplicabila tuturor Participantilor. Prin participarea la Tombola, Participantii sunt de acord sa respecte regulile si alte conditii stabilite de Regulamentul Tombolei. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de Regulamentul Tombolei, isi rezerva dreptul de a retrage drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati.
Organizatorul isi rezerva dreptul ca, pe timpul Tombolei, sa aduca modificari site-ului in prezentul Regulament fara sa anunte participantii la concurs. Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi mai multe premii decat cele prevazute in prezentul Regulament. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui concurs.
Taxele privind autentificarea acestui Regulament au fost suportate de catre Organizator.

Tecsytem Consulenza S.r.l.